Lid Raad van Toezicht

Stichting Samenwerkende Basisscholen Alkemade (SSBA) zoekt per  1 januari 2020

 Een lid Raad van Toezicht, specifiek lid auditcommissie met sterke binding met het werkgebied

 

Over SSBA

 

De Stichting Samenwerkende Basisscholen Alkemade (SSBA) is een organisatie voor primair onderwijs met vijf basisscholen met ruim 1200 leerlingen en ongeveer 120 personeelsleden in Kaag en Braassem-West.
SSBA wordt aangestuurd door de bestuurder die wordt ondersteund door een bestuursbureau.
In 2019 staan de volgende ingrijpende projecten en processen op de agenda:

INHOUDELIJK

 1. Sociale Veiligheid
 2. Ontwikkeling van een drietal Kindcentra
 3. Ontwikkeling van een bovenschools ondersteuningsplan met als doel om zo veel mogelijk leerlingen met ondersteuningsbehoeften binnen de stichting te houden.

MATERIEEL EN HUISVESTING

 1. Bouw van een nieuw Kindcentrum
 2. Renovatie locatie Rijpwetering en uitbreiding locatie Roelofarendsveen

KOERS

 1. Ontwikkeling van een nieuw Koersplan 2020-2024
 2. Proces om te komen tot een intensieve vorm van samenwerking met de enige Kinderopvang binnen Kaag en Braassem-West
 3. Oriëntatie op bestuurlijk samenwerking in de regio

 

Onder het motto ‘Hart voor ieder Kind’  delen de vijf scholen van SSBA samen de visie dat ieder kind unieke capaciteiten heeft en gestimuleerd moet worden het beste uit zichzelf te halen. Dit doen we met betrokken leerkrachten met het hart voor het vak, verstand van zaken en oog voor iedere leerling. De SSBA-scholen verschillen in de gebruikte lesmethodes, groepsindelingen en levensbeschouwing.

SSBA werkt op drie manieren aan de verbinding, professionaliteit en kwaliteit van de scholen, leerkrachten en het onderwijs.

·         Kwaliteit en ontwikkeling onderwijs

SSBA benoemt en bewaakt de kwaliteitscriteria waaraan de scholen moeten voldoen, daagt ze uit om het onderwijs continu te vernieuwen en stelt hiervoor kennis en middelen ter beschikking.

·         Goed werkgeverschap

SSBA stimuleert en faciliteert de ontwikkeling van het onderwijspersoneel en hun onderlinge samenwerking. Daarnaast ondersteunt SSBA de schoolleiding bij het professioneel aansturen en begeleiden van hun teams.

·         Organisatieondersteuning

SSBA verzorgt de financiële en personele schooladministraties en beheert de ICT-middelen en schoolgebouwen, inclusief bijhorende investeringsplannen. SSBA is het kloppend hart achter het basisonderwijs in Kaag en Braassem West. SSBA bewaakt, verbindt, stimuleert, faciliteert en organiseert.

De Raad van Toezicht

SSBA heeft een toezichthoudend orgaan: de Raad van Toezicht (Raad). De Raad heeft het maatschappelijk doel toezicht te houden op het realiseren van het best mogelijke onderwijs op de scholen van de SSBA. Vanuit haar rol houdt de Raad integraal en onafhankelijk toezicht. Het toezicht richt zich enerzijds op de wettelijke kaders en bedrijfsvoering, anderzijds is de Raad nadrukkelijk bezig met de doorontwikkeling van waardegericht toezicht.

De raad ziet een school als een waardegemeenschap binnen een maatschappelijke context en met een daarop afgestemde functie. Het is daarbij van groot belang om geluiden uit de samenleving mee te nemen in een actieve vorm van toezien op de ontwikkeling van de scholen en de wijze waarop het bestuur daarmee omgaat.

De Raad vindt het van belang dat kinderen en medewerkers zich thuis voelen en dat er sprake is van een veilige omgeving. De Raad stimuleert een open en transparante cultuur en hecht eraan dat er sprake is van een lerende organisatie. Zij ziet hier ook op toe. Naast de toezichthoudende taak vervult de Raad de rol van werkgever van het Bestuur.

 

De Raad bestaat uit vier leden. Door het aankomend vertrek van één van de leden ontstaat een vacature per 1 januari 2020. De Raad van Toezicht van de SSBA hecht belang aan een optimale samenstelling van de raad. De voorkeur gaat daarom uit naar een kandidaat met sterke binding met het werkgebied en een breed netwerk binnen de gemeenschap waarin de scholen van SSBA opereren. Daarnaast wordt de beoogde kandidaat lid van de auditcommissie en houdt specifiek toezicht op het financieel beleid, het beheer van de financiën en het risicomanagement van het bestuur. Om onafhankelijk toezicht te houden, zijn leden zakelijk niet gebonden aan SSBA en eveneens niet verbonden aan personeel en/of leerlingen van SSBA.

 

Wij zoeken één of twee kandidaten met:

 • Een onafhankelijk en kritisch denkvermogen
 • Een sterke binding met het werkgebied en een netwerk binnen de gemeenschap
 • Financieel-strategisch en -tactisch inzicht
 • Kennis van bedrijfsprocessen, risico’s en borging
 • Academisch werk –en denkniveau

 

En die:

 • Integer en betrouwbaar zijn
 • Transparant zijn in hun beweegredenen
 • Een ontvankelijke en (zelf)reflecterende houding hebben
 • Gericht zijn op samenwerken
 • Affiniteit hebben met basisonderwijs en kinderopvang

 

Wij bieden:

Een uitdagende functie in een team en organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Aan de functie zijn mogelijkheden tot scholing en opleiding gekoppeld. Ieder RvT-lid ontvangt een passende vergoeding.

 

Heeft u belangstelling?

Stuur dan uw motivatiebrief met CV voor 2 oktober 2019 naar:

SSBA, Watergang 1b, 2377 BT Oude Wetering,

t.a.v. mw. Maryse Knook, lid Raad van Toezicht

Of mail dit naar: ssba@ssba.net

Nadere informatie over de organisatie vindt u op www.ssba.net

Overige informatie is te verkrijgen bij Maryse Knook, tel nr 06 1034 1790