Klachten

Wilt u behandeling van of een oplossing voor een specifieke klacht over een school of SSBA? Dan moet u bij de school, SSBA of de Landelijke Klachtencommissie zijn.

Klachtenprocedure

Biedt een gesprek met de directeur van de school u geen oplossing, dan kunt u de klacht indienen volgens de klachtenregeling van de SSBA.
De klachtenregeling vindt u in de schoolgids en op de website van de school en SSBA.
Komt u er met het bestuur niet uit, dan kunt u zich wenden tot de landelijke klachtencommissie. In de klachtenregeling kunt u vinden hoe u uw klacht moet indienen en hoe de procedure verloopt. Voor vragen hierover kunt u ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de school.

Inspectie behandelt geen klachten

De inspectie mag zelf geen klachten behandelen.
Uw klacht of probleem kan iets zeggen over de kwaliteit van het onderwijs op een school. In dat geval kunt de inspectie informeren over uw klacht via een speciaal contactformulier. De inspectie behandelt, zoals aangegeven, de klacht niet, maar neemt de klacht mee als melding in het reguliere toezicht.

U kunt de klachtenregeling van SSBA hier downloaden.