Over SSBA

Hart voor ieder kind

Stichting Samenwerkende Basisscholen Alkemade (SSBA) biedt met vijf basisscholen een breed onderwijsaanbod in Kaag en Braassem West. Samen delen zij de visie dat ieder kind unieke capaciteiten heeft en gestimuleerd moet worden het beste uit zichzelf te halen. Dit doen we met betrokken leerkrachten met het hart voor het vak, verstand van zaken en oog voor iedere leerling. De SSBA-scholen verschillen in de gebruikte lesmethodes, groepsindelingen en levensbeschouwing.

SSBA werkt op drie manieren aan de verbinding, professionaliteit en kwaliteit van de scholen, leerkrachten en het onderwijs.

  • Kwaliteit en ontwikkeling onderwijs
    SSBA benoemt en bewaakt de kwaliteitscriteria waaraan de scholen moeten voldoen, daagt ze uit om het onderwijs continu te vernieuwen en stelt hiervoor kennis en middelen ter beschikking.
  • Goed werkgeverschap
    SSBA stimuleert en faciliteert de ontwikkeling van het onderwijspersoneel en hun onderlinge samenwerking. Daarnaast ondersteunt SSBA de schoolleiding bij het professioneel aansturen en begeleiden van hun teams.
  • Organisatieondersteuning
    SSBA verzorgt de financiële en personele schooladministraties en beheert de ICT-middelen en schoolgebouwen, inclusief bijhorende investeringsplannen. SSBA is het kloppend hart achter het basisonderwijs in Kaag en Braassem West. SSBA bewaakt, verbindt, stimuleert, faciliteert en organiseert.