Kwaliteit

Kwaliteit is een complex begrip. Iedereen heeft zijn/haar eigen definitie van kwaliteit.
Al die definities bevatten een kern van waarheid, maar elk heeft ook z’n beperkingen in het gebruik.
Een definitie van kwaliteit die wij graag willen gebruiken is deze:

Voldoen aan de verwachtingen van jouzelf, jouw klant (leerlingen en ouders), jouw eigen organisatie
(collega’s, management en College van Bestuur) en jouw toezichthouders (Raad van Toezicht SSBA en inspectie).

Visie op Onderwijs

SSBA baseert kwalitatief goed onderwijs op keuzes die gemaakt zijn om de talenten van alle leerlingen zo optimaal mogelijk te ontdekken, ontplooien en benutten. Door aan te sluiten bij de behoeften van de individuele leerling (passend onderwijs) werken leerkrachten vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid, begeleidend en sturend, gebaseerd op een breed en gedifferentieerd aanbod naar de ontwikkeling van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking.
Het onderwijs binnen de scholen van SSBA is een spiegel van het huidige tijdsbeeld en is voortdurend in beweging door ontwikkeling, vernieuwing en verbetering.
Door ons onderwijs met regelmaat te toetsen en bij te stellen willen wij de kwaliteit zo optimaal mogelijk houden.
De scholen bieden een stabiele en optimale leeromgeving. Dit betekent in ieder geval een veilig en harmonieus pedagogisch klimaat waarin interactie, plezier in beleven en leren hoog in het vaandel staan.

De scholen werken vanuit de ambitie om binnen de regio kwalitatief het beste onderwijs te geven.
In 2020 bieden alle scholen van SSBA innovatief onderwijs. Dit is onderwijs dat volledig aansluit bij de actuele maatschappelijke situatie op het gebied van techniek, communicatie, onderwijsaanbod, organisatie, samenwerking en huisvesting. Daarbij onderscheiden de scholen zich van elkaar op basis van het gekozen schoolconcept.