OBS Elckerlyc

Contactgegevens

Rembrandt van Rijnsingel 19
2371 RE, Roelofarendsveen

Tel: 071-3312735
E-mail: de.elckerlyc@ssba.net

directeur: de heer A.S. Kuiters
Website: http://www.obselckerlyc.nl

Wij zijn trots op onze kinderen, onze leerkrachten en op het openbare karakter van onze school.
Het onderwijs op de Elckerlyc steunt op een aantal pijlers:

Openbaar

Het openbare karakter impliceert dat elk kind, ongeacht godsdienstige of sociale achtergrond, een plekje op onze school kan vinden.

Een passend aanbod

Wij streven er naar om voor elk kind het juiste onderwijsaanbod samen te stellen. Hiertoe laten wij ons graag goed informeren door ouders en onze ketenpartners van Kindkracht 0/12. De professionele inslag van onze leerkrachten, onze intern begeleider en onze bouwcoördinatoren zorgen voor een goede start en dito begeleiding.
Een passend aanbod en zorg op maat bieden de leerlingen een onderwijsprogramma waarmee zij tot een optimale ontwikkeling kunnen komen.

Rekenen, taal en lezen

Expliciete aandacht voor de hoofvakken behoren tot de kerntaken van het primair onderwijs. Naast het basisaanbod verzorgen wij aangepaste en aanvullende programma’s voor alle ontwikkelingsniveaus.

Informatie- en communicatietechnologie

Het tijdperk waarin wij leven is doorspekt met digitale hulpmiddelen. Wij bereiden onze kinderen graag voor op de maatschappij waar zij in leven. Vanaf groep één maken zij kennis met de computer in de groep. Afhankelijk van de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de kinderen maken zij in de loop van de  jaren kennis met groepsgebonden software, het internet, e-mail, Word, Excel, PowerPoint. Vanaf groep 6 bestaat de mogelijkheid een officieel typevaardigheidsdiploma te behalen.

Sport en cultuur

Onze kinderen krijgen naast het aanbod voor rekenen, taal, lezen, aardrijkskunde, etc., een flink portie sport en cultuur aangeboden in de vorm van gymlessen door vakdocenten en externe begeleiders en culturele uitstapjes naar museum en theater.

Wellicht is OBS Elckerlyc de juiste keuze voor uw kind.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u eens komen kijken?
Neem dan een kijkje op de website van de school.