RKBS De Kinderbrug

Contactgegevens

Oud Adeselaan 50
2375 XE, Rijpwetering

Tel: 071 5018421
Fax: geen
E-mail: de.kinderbrug@ssba.net

directeur: mevrouw M.T.A. van Dijk
Website:http://dekinderbrug.ssba.net/

Identiteit

De Kinderbrug is een rooms-katholieke basisschool. Vanuit de identiteit van onze school werken we samen met de leerkrachten, ouders en kinderen aan een open en veilig klimaat, waar omgangsvormen, normen en waarden hoog in het vaandel staan. Gelijkwaardigheid en respect tussen mensen is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Innoverend onderwijs

De Kinderbrug is een innoverende school met behoud van het dorpskarakter.
Door in te spelen op de recente ontwikkelingen binnen het onderwijs bieden we kansen voor ieder kind, binnen de mogelijkheden van De Kinderbrug.
Onderwijs is gericht op resultaten. De overheid heeft kerndoelen gesteld die we met ons onderwijs moeten bereiken. De leerkrachten van De Kinderbrug helpen kinderen leren leren en in de eerste twee groepen spelend leren.
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Op school motiveren we de kinderen en dagen ze uit steeds iets nieuws te ontdekken en te leren.

Visie en missie

Het werken volgens een visie betekent dat we werken aan de primaire taak van onze school: de kerndoelen van het onderwijs. Kinderen leren lezen, rekenen, omgaan met taal en begrijpend lezen. Door te werken aan de onderwijsdoelen willen we recht doen aan de verschillen tussen kinderen in competenties en gedrag.
Naast deze kerntaken willen we de kinderen ook voorbereiden op de maatschappij.

Onze missie is de leerlingen goed onderwijs en een uitdagende leeromgeving te bieden door middel van een structurele aanpak en goed klassenmanagement.
Dat betekent dat we de kinderen leren zelfstandig te werken, waardoor optimaal effectief leren mogelijk is.
Door een doorlopende leerlijn door de hele school te creëren  en door ruim aandacht te besteden aan studievaardigheden en zelfstandig leren ontstaat er een vloeiende lijn naar het voortgezet onderwijs.

Volgend

Door de leerlingen structureel te volgen in hun ontwikkeling op school, spelen we in op de verschillen tussen leerlingen. Het onderwijsaanbod is er op gericht alle leerlingen “passend onderwijs”  te bieden, gebruik makend van de mogelijkheden van ieder kind. Wanneer de ontwikkeling minder vanzelfsprekend verloopt bieden we extra zorg en begeleiding.
De Kinderbrug biedt ook uitdagend en inspirerend onderwijs op maat aan leerlingen met meervoudige intelligentie, door met een gerichte aanpak aan te sluiten bij de mogelijkheden en intelligenties van deze  kinderen.

Techniek

Techniek is één van de kerndoelen van het basisonderwijs. Op De Kinderbrug is techniek geïntegreerd in het onderwijsprogramma. Kinderen leren ontwerpen en ontdekken. Ze gaan actief aan de slag. Techniek sluit prachtig aan bij nieuwsgierigheid, creativiteit en oplossend vermogen.
Door een uitdagende leeromgeving  raken kinderen gemotiveerd om gebruik te maken van hun talenten.

Ouders

De Kinderbrug hecht veel waarde aan de betrokkenheid van ouders bij de school.
Ouders scheppen voorwaarden voor hun kind door goede communicatie,  wederzijds respect en ondersteuning.
Zij vertrouwen hun kind een groot deel van de dag aan onze zorgen toe.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer informatie?
Loopt u gerust eens binnen of maak even een afspraak.
We vertellen u graag meer over het onderwijs op De Kinderbrug.

Marja van Dijk
Directeur van De Kinderbrug

Zoekt u contact met deze school of benieuwd wie hier werkzaam zijn?
Neem dan een kijkje op de website van de school.