RKBS De Roelevaer

Contactgegevens

Lupinestraat 2
2371 NK, Roelofarendsveen

Tel: 071 3313632
Fax: 071 3313658
E-mail: de.roelevaer@ssba.net

de heer A.G.M. Rietbroek
Website: http://www.roelevaer.nl/

identiteit en uitgangspunten

De Roelevaer is een rooms-katholieke basisschool van ongeveer 240 leerlingen.
Een enthousiast en deskundig team van 20 medewerkers staat klaar om uw kinderen in een veilige en uitdagende leeromgeving hun talenten en passies maximaal en op creatieve wijze te ontwikkelen als voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Een zo hoog mogelijke leeropbrengst voor ieder kind is voor ons de uitdaging.

Het uiteindelijke doel is echter dat voor elk kind een basis is gelegd om te kunnen functioneren in een snel veranderende maatschappij, dat een kind met wat het geleerd heeft de juiste keuzes kanĀ  maken, kan samenwerken, verantwoordelijkheid kan nemen en ondernemend kan zijn.

We vinden het ook belangrijk dat een kind leert respect op te brengen voor zichzelf, anderen en zijn omgeving. Tevens is er aandacht voor de verschillen in ontwikkeling tussen jongens en meisjes.

moderne methodesĀ 

Hiervoor zijn op school veel aantrekkelijke materialen en goede methodes beschikbaar. Ook de school- en klassenorganisatie is hierop afgestemd door onder andere te werken met drie niveaugroepen. Daarnaast zijn er nog kinderen die volgens een eigen leerlijn werken. Dit alles gaat in goede samenwerking met ouders. Meer informatie is te lezen op de website en in de schoolgids.

bezoek de school

Wilt u het met eigen ogen zien of de sfeer op onze school proeven, dan bent u van harte welkom. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directeur.

Mede namens het team,

Alex Rietbroek,
Directeur

Zoekt u contact met deze school of benieuwd wie hier werkzaam zijn?
Neem dan een kijkje op de website van de school.