RKBS De Klimboom

Contactgegevens

Rembrandt van Rijnsingel 17
2371 RE, Roelofarendsveen

Tel: 071 331 30 39
E-mail: de.klimboom@ssba.net

directeur a.i.: mevrouw J. Tukker
Website: http://www.rkbsdeklimboom-ssba.nl/

Historie

Onze school bestaat vanaf de nieuwbouw in 1975 onder de naam De Klimboom. Daarvoor, vanaf 1966, heette de school Gerardusschool 2. Met de naam De Klimboom hebben wij uitdrukking willen geven aan de functie van onze school, wij willen namelijk een Klimboom vormen in het leven van uw kind.

Onze visie op onderwijs

De Klimboom is een rooms-katholieke basisschool waar kinderen graag naar toe gaan, omdat zij zich er veilig, geborgen en geaccepteerd voelen. Op De Klimboom heeft men respect voor elkaar.

► Wij gaan uit van verschillen tussen de kinderen en er wordt ingegaan
op individuele mogelijkheden en onderwijsbehoeften.

► Op onze school wordt waarde gehecht aan een goede zorgstructuur,
afgestemd op de totale ontwikkeling van alle kinderen.

► De openheid en informele omgang van teamleden, ouders
en leerlingen onderling spelen een belangrijke rol.

Onze school wil een sfeer scheppen, waarin kinderen zich kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen verwerven, zodat zij zich in elk geval sociaal-emotioneel, cognitief, zintuiglijk, motorisch en creatief ontwikkelen. Zo zullen zij zelfvertrouwen opbouwen, verantwoordelijkheid durven nemen, leren omgaan met elkaar, elkaars verschillen leren accepteren, een eigen mening leren vormen en voor die mening durven uitkomen.

Onze school gaat uit van een christelijke levensvisie. De school is echter ook toegankelijk voor kinderen van ouders of verzorgers met een andere levensvisie, indien zij onze levensvisie respecteren. Omgekeerd doen wij dat ook. Ons onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging.

Wij vinden het belangrijk, dat kinderen zich veilig voelen, dat zij vertrouwen hebben in ons en in elkaar. Wij streven ernaar om kinderen te leren samenwerken en verantwoordelijkheden te dragen. In onze school richten wij ons op de samenleving, de maatschappij, die voortdurend in beweging is. Zo ook ons onderwijs.

Meer weten?

Wilt u meer weten over RKBS De Klimboom? Maakt u dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek, telefoon 071 3313039. Verder vindt u meer informatie over de school op onze website.

Zoekt u contact met deze school of benieuwd wie hier werkzaam zijn?
Neem dan een kijkje op de website van de school.